อมฤตธรรม http://amarittadham.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=16-05-2017&group=29&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=16-05-2017&group=29&gblog=28 http://amarittadham.bloggang.com/rss <![CDATA[11.03.2560 พระธาตุพูสี วัดพระธาตุพูสี บนยอดเขาพูสี แขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว. ครั้งที่ 1. ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=16-05-2017&group=29&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=16-05-2017&group=29&gblog=28 Tue, 16 May 2017 23:17:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=16-05-2017&group=29&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=16-05-2017&group=29&gblog=27 http://amarittadham.bloggang.com/rss <![CDATA[10.04.2560 วัดอาไพ จังหวัดหลวงพระบาง สปป.ลาว (Aphay temple, Luang Prabang, Laos)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=16-05-2017&group=29&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=16-05-2017&group=29&gblog=27 Tue, 16 May 2017 20:25:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=16-05-2017&group=29&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=16-05-2017&group=29&gblog=26 http://amarittadham.bloggang.com/rss <![CDATA[10.04.2560 วัดวิชุน นาราด (VAT VISOUNNARATH) หรือ วัดหมากโม หลวงพระบาง สปป.ลาว.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=16-05-2017&group=29&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=16-05-2017&group=29&gblog=26 Tue, 16 May 2017 20:22:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=16-05-2017&group=29&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=16-05-2017&group=29&gblog=25 http://amarittadham.bloggang.com/rss <![CDATA[10.04.2560 ได้มาเยือน วัดอาฮามอุตุมะธานี เมืองหลวงพระบาง สปป.ลาว ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=16-05-2017&group=29&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=16-05-2017&group=29&gblog=25 Tue, 16 May 2017 20:19:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=16-05-2017&group=29&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=16-05-2017&group=29&gblog=24 http://amarittadham.bloggang.com/rss <![CDATA[10.04.2560 ได้มาเยือน วัดเชียงทอง (ວັດຊຽງທອງ) (VAT XIENGTHONG RATSAVORAVIHANH) หลวงพระบาง สปป.ลาว.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=16-05-2017&group=29&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=16-05-2017&group=29&gblog=24 Tue, 16 May 2017 20:15:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=16-05-2017&group=29&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=16-05-2017&group=29&gblog=23 http://amarittadham.bloggang.com/rss <![CDATA[10.04.2560 วัดสุวรรณคีรี (วัดคีรี) ถนน.โพธิสารราช แขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=16-05-2017&group=29&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=16-05-2017&group=29&gblog=23 Tue, 16 May 2017 20:08:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=16-05-2017&group=29&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=16-05-2017&group=29&gblog=22 http://amarittadham.bloggang.com/rss <![CDATA[10.04.2560 วัดศรีบุญเฮือง (WAT SIBOUNHEUANG) ถนน.โพธิสารราช แขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=16-05-2017&group=29&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=16-05-2017&group=29&gblog=22 Tue, 16 May 2017 20:06:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=16-05-2017&group=29&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=16-05-2017&group=29&gblog=21 http://amarittadham.bloggang.com/rss <![CDATA[10.04.2560 วัดศิริมงคลไซยาราม (VAT SYRIMOUNGKOUN) ถนน.โพธิสารราช แขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=16-05-2017&group=29&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=16-05-2017&group=29&gblog=21 Tue, 16 May 2017 20:04:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=16-05-2017&group=29&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=16-05-2017&group=29&gblog=20 http://amarittadham.bloggang.com/rss <![CDATA[10.04.2560 วัดสบ สิกขาราม (VAT SOP SICKHARAM)ถนน.โพธิสารราช แขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=16-05-2017&group=29&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=16-05-2017&group=29&gblog=20 Tue, 16 May 2017 20:02:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=16-05-2017&group=29&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=16-05-2017&group=29&gblog=19 http://amarittadham.bloggang.com/rss <![CDATA[10.04.2560 วัดแสน สุขาราม (VAT SEN SOUKHARAM) ถนน.โพธิสารราช แขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=16-05-2017&group=29&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=16-05-2017&group=29&gblog=19 Tue, 16 May 2017 20:00:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=16-05-2017&group=29&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=16-05-2017&group=29&gblog=18 http://amarittadham.bloggang.com/rss <![CDATA[11.04.2560 วัดใหม่สุวรรณภูมาราม ถนน.ศรีสว่างวงศ์ หลวงพระบาง สปป.ลาว.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=16-05-2017&group=29&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=16-05-2017&group=29&gblog=18 Tue, 16 May 2017 19:57:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=16-05-2017&group=29&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=16-05-2017&group=29&gblog=17 http://amarittadham.bloggang.com/rss <![CDATA[11.04.2560 วัดพระมหาธาตุราชบวรวิหาร (วัดทาดน้อย) หรือ วัดพะมะหาทาด ราดชะวรวิหาร หลวงพระบาง สปป.ลาว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=16-05-2017&group=29&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=16-05-2017&group=29&gblog=17 Tue, 16 May 2017 19:55:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=16-05-2017&group=29&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=16-05-2017&group=29&gblog=16 http://amarittadham.bloggang.com/rss <![CDATA[11.04.2560 วัดหอเซียงวรวิหาร หรือ วัดหอเสี่ยง หลวงพระบาง สปป.ลาว.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=16-05-2017&group=29&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=16-05-2017&group=29&gblog=16 Tue, 16 May 2017 19:49:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=16-05-2017&group=29&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=16-05-2017&group=29&gblog=15 http://amarittadham.bloggang.com/rss <![CDATA[13.04.2560 วัดธาตุหลวงราชมหาวิหาร หลวงพระบาง สปป.ลาว. ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=16-05-2017&group=29&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=16-05-2017&group=29&gblog=15 Tue, 16 May 2017 6:59:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=16-05-2017&group=29&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=16-05-2017&group=29&gblog=14 http://amarittadham.bloggang.com/rss <![CDATA[14.04.2560 ขึ้นไปไหว้ พระธาตุพูสี หลวงพระบาง สปป.ลาว ครั้งที่ 2.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=16-05-2017&group=29&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=16-05-2017&group=29&gblog=14 Tue, 16 May 2017 6:55:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=16-05-2017&group=29&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=16-05-2017&group=29&gblog=13 http://amarittadham.bloggang.com/rss <![CDATA[14.04.2560 วัดหมื่นนา ชมพูอาราม หลวงพระบาง สปป.ลาว. ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=16-05-2017&group=29&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=16-05-2017&group=29&gblog=13 Tue, 16 May 2017 6:51:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=16-05-2017&group=29&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=16-05-2017&group=29&gblog=12 http://amarittadham.bloggang.com/rss <![CDATA[14.04.2560 วัดหนอง สีคูณเมือง หรือ วัดหนองศรีคูนเมือง, หลวงพระบาง, สปป.ลาว.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=16-05-2017&group=29&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=16-05-2017&group=29&gblog=12 Tue, 16 May 2017 6:48:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=16-05-2017&group=29&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=16-05-2017&group=29&gblog=11 http://amarittadham.bloggang.com/rss <![CDATA[14.04.2560 วัดป่าไผ่มีไซยาราม, หลวงพระบาง, สปป.ลาว.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=16-05-2017&group=29&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=16-05-2017&group=29&gblog=11 Tue, 16 May 2017 6:47:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=16-05-2017&group=29&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=16-05-2017&group=29&gblog=10 http://amarittadham.bloggang.com/rss <![CDATA[14.04.2560 วัดสีพุดทะบาด ทิบพาราม หรือ วัดศรีพุทธบาททิพาราม, หลวงพระบาง, สปป.ลาว.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=16-05-2017&group=29&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=16-05-2017&group=29&gblog=10 Tue, 16 May 2017 6:45:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=26-07-2017&group=57&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=26-07-2017&group=57&gblog=4 http://amarittadham.bloggang.com/rss <![CDATA[มงคลชีวิต ที่. คบบัญทิต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=26-07-2017&group=57&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=26-07-2017&group=57&gblog=4 Wed, 26 Jul 2017 22:41:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=26-07-2017&group=57&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=26-07-2017&group=57&gblog=3 http://amarittadham.bloggang.com/rss <![CDATA[มงคลชีวิต ที่ 1. ไม่คบคนพาล.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=26-07-2017&group=57&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=26-07-2017&group=57&gblog=3 Wed, 26 Jul 2017 22:42:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=26-07-2017&group=57&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=26-07-2017&group=57&gblog=2 http://amarittadham.bloggang.com/rss <![CDATA[600. โคลงโลกนิติ จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=26-07-2017&group=57&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=26-07-2017&group=57&gblog=2 Wed, 26 Jul 2017 22:28:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=26-07-2017&group=57&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=26-07-2017&group=57&gblog=1 http://amarittadham.bloggang.com/rss <![CDATA[600. มงคลชีวิต ๓๘ ประการ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=26-07-2017&group=57&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=26-07-2017&group=57&gblog=1 Wed, 26 Jul 2017 22:26:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=15-03-2015&group=46&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=15-03-2015&group=46&gblog=2 http://amarittadham.bloggang.com/rss <![CDATA[000. วัดในอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=15-03-2015&group=46&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=15-03-2015&group=46&gblog=2 Sun, 15 Mar 2015 20:06:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=14-03-2015&group=35&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=14-03-2015&group=35&gblog=6 http://amarittadham.bloggang.com/rss <![CDATA[05. วัดใหม่มงคลธรรม บัานใหม่ ต.เมืองคอง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=14-03-2015&group=35&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=14-03-2015&group=35&gblog=6 Sat, 14 Mar 2015 22:37:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=14-03-2015&group=35&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=14-03-2015&group=35&gblog=5 http://amarittadham.bloggang.com/rss <![CDATA[04. วัดถ้ำเชียงดาว หมู่.5ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=14-03-2015&group=35&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=14-03-2015&group=35&gblog=5 Sat, 14 Mar 2015 22:48:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=06-03-2015&group=35&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=06-03-2015&group=35&gblog=4 http://amarittadham.bloggang.com/rss <![CDATA[03. วัดเวฬุวัน "บ้านเมืองนะ" หมู่.1 ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=06-03-2015&group=35&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=06-03-2015&group=35&gblog=4 Fri, 06 Mar 2015 22:55:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=06-03-2015&group=35&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=06-03-2015&group=35&gblog=3 http://amarittadham.bloggang.com/rss <![CDATA[02. สำนักสงฆ์พระธาตุดอยจอมแวะ ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=06-03-2015&group=35&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=06-03-2015&group=35&gblog=3 Fri, 06 Mar 2015 21:02:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=06-03-2015&group=35&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=06-03-2015&group=35&gblog=2 http://amarittadham.bloggang.com/rss <![CDATA[01. วัดพุทธพรหมปัญโญ หรือ วัดถ้ำเมืองนะ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=06-03-2015&group=35&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=06-03-2015&group=35&gblog=2 Fri, 06 Mar 2015 21:06:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=06-03-2015&group=35&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=06-03-2015&group=35&gblog=1 http://amarittadham.bloggang.com/rss <![CDATA[000. รายชื่อวัด ในอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=06-03-2015&group=35&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=06-03-2015&group=35&gblog=1 Fri, 06 Mar 2015 16:24:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=11-02-2015&group=30&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=11-02-2015&group=30&gblog=3 http://amarittadham.bloggang.com/rss <![CDATA[003. Sambuddhe Pagoda, Monywa,Myanmar.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=11-02-2015&group=30&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=11-02-2015&group=30&gblog=3 Wed, 11 Feb 2015 15:39:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=06-02-2015&group=30&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=06-02-2015&group=30&gblog=2 http://amarittadham.bloggang.com/rss <![CDATA[002. Manuha Temple]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=06-02-2015&group=30&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=06-02-2015&group=30&gblog=2 Fri, 06 Feb 2015 21:54:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=06-02-2015&group=30&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=06-02-2015&group=30&gblog=1 http://amarittadham.bloggang.com/rss <![CDATA[001. วัดไม่ทราบนาม แห่ง เมืองหลอยก่อ (ลอยกอ) รัฐกะยา สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=06-02-2015&group=30&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=06-02-2015&group=30&gblog=1 Fri, 06 Feb 2015 20:41:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=16-05-2017&group=29&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=16-05-2017&group=29&gblog=9 http://amarittadham.bloggang.com/rss <![CDATA[14.04.2560 วัดทัมโมทะยาราม และ วัดถ้ำพูสี, หลวงพระบาง สปป.ลาว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=16-05-2017&group=29&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=16-05-2017&group=29&gblog=9 Tue, 16 May 2017 6:43:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=16-05-2017&group=29&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=16-05-2017&group=29&gblog=8 http://amarittadham.bloggang.com/rss <![CDATA[14.04.2560 วัดป่าโพนเพาวนาราม(Wat Paphonphao Vanaram) หลวงพระบาง สปป.ลาว.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=16-05-2017&group=29&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=16-05-2017&group=29&gblog=8 Tue, 16 May 2017 6:37:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=16-05-2017&group=29&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=16-05-2017&group=29&gblog=7 http://amarittadham.bloggang.com/rss <![CDATA[11.04.2560 วัดปากคาน คำมงคล (VAT PAK KHAN KHAMMUNGKHUN) ถนน.สักกะริน แขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=16-05-2017&group=29&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=16-05-2017&group=29&gblog=7 Tue, 16 May 2017 6:36:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=16-05-2017&group=29&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=16-05-2017&group=29&gblog=6 http://amarittadham.bloggang.com/rss <![CDATA[15.04.2560 09. วัดเซียงม่วน วชิระมังคลาราม (วัดเสียงม่วน) (VAT XIENGMOUANE VAJIRAMANGALARAM),สปป.ลาว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=16-05-2017&group=29&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=16-05-2017&group=29&gblog=6 Tue, 16 May 2017 6:34:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=16-05-2017&group=29&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=16-05-2017&group=29&gblog=5 http://amarittadham.bloggang.com/rss <![CDATA[15.04.2560 วัดจุมฆ้อง สุรินทราราม หลวงพระบาง สปป.ลาว.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=16-05-2017&group=29&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=16-05-2017&group=29&gblog=5 Tue, 16 May 2017 6:30:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=16-05-2017&group=29&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=16-05-2017&group=29&gblog=4 http://amarittadham.bloggang.com/rss <![CDATA[16.04.2560 วัดโพนชัยชนะสงคราม หรือ วัดโพนไซ ชะนะสงคราม. (VAT PHONXAY SANASONGKHAM) หลวงพระบาง ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=16-05-2017&group=29&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=16-05-2017&group=29&gblog=4 Tue, 16 May 2017 6:28:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=16-05-2017&group=29&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=16-05-2017&group=29&gblog=3 http://amarittadham.bloggang.com/rss <![CDATA[14.04.2560 วัดป่าพูช้าง (WAT PAPHOUXANG) วัดป่าภูช้าง, หลวงพระบาง, สปป.ลาว.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=16-05-2017&group=29&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=16-05-2017&group=29&gblog=3 Tue, 16 May 2017 6:27:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=15-05-2017&group=29&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=15-05-2017&group=29&gblog=2 http://amarittadham.bloggang.com/rss <![CDATA[11.04.2560 วัดป่าฮวก (Wat Pa Houak) หรือ วัดป่ารวก หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก สปป.ลาว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=15-05-2017&group=29&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=15-05-2017&group=29&gblog=2 Mon, 15 May 2017 20:07:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=17-02-2015&group=28&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=17-02-2015&group=28&gblog=1 http://amarittadham.bloggang.com/rss <![CDATA[001. วัดห้วยทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=17-02-2015&group=28&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=17-02-2015&group=28&gblog=1 Tue, 17 Feb 2015 16:59:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=05-03-2015&group=27&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=05-03-2015&group=27&gblog=4 http://amarittadham.bloggang.com/rss <![CDATA[1219.วัดพระธาตุม่อนเปี๊ยะ ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=05-03-2015&group=27&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=05-03-2015&group=27&gblog=4 Thu, 05 Mar 2015 21:31:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=01-03-2015&group=27&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=01-03-2015&group=27&gblog=3 http://amarittadham.bloggang.com/rss <![CDATA[1138.วัดวุฑฒิราษฏร์ (บ้านฟ่อน) ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง เชียงใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=01-03-2015&group=27&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=01-03-2015&group=27&gblog=3 Sun, 01 Mar 2015 21:25:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=06-02-2015&group=27&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=06-02-2015&group=27&gblog=2 http://amarittadham.bloggang.com/rss <![CDATA[1. วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร - พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร - ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=06-02-2015&group=27&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=06-02-2015&group=27&gblog=2 Fri, 06 Feb 2015 19:03:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=06-02-2015&group=27&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=06-02-2015&group=27&gblog=1 http://amarittadham.bloggang.com/rss <![CDATA[000.วัดในจังหวัดเชียงใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=06-02-2015&group=27&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=06-02-2015&group=27&gblog=1 Fri, 06 Feb 2015 11:49:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=01-03-2016&group=26&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=01-03-2016&group=26&gblog=2 http://amarittadham.bloggang.com/rss <![CDATA[002. เกาะชายสังฆาฏิพระพุทธเจ้ายังไม่ชื่อว่าอยู่ใกล้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=01-03-2016&group=26&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=01-03-2016&group=26&gblog=2 Tue, 01 Mar 2016 14:36:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=06-02-2015&group=26&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=06-02-2015&group=26&gblog=1 http://amarittadham.bloggang.com/rss <![CDATA[001. อะไรเป็นแก่นสารในพระพุทธศาสนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=06-02-2015&group=26&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=amarittadham&month=06-02-2015&group=26&gblog=1 Fri, 06 Feb 2015 14:00:15 +0700